Menu

Woningcorporaties en VvE’s

Sinds vele jaren levert Quality Creations als officiële importeur en distributeur van First Alert en Fire Angel rookmelders aan woningcorporaties. Inmiddels is er een enorme installed base met onze melders in Nederlandse corporatie woningen geïnstalleerd. Ook is een toenemend aantal VvE’s bewust bezig met haar brandveiligheid, met name voor VvE’s zijn ook mooie oplossingen beschikbaar waarbij naast de levering van producten dienstverlening om de installatie optimaal te laten functioneren beschikbaar is.

Terugverdientijd

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat investeren in brandpreventie zich terug verdient. Simpelweg door het plaatsen van rookmelders worden woningbranden eerder ontdekt en worden menselijk leed en grotere schades voorkomen. Zowel brandweer, woningbouwverenigingen als verzekeraars zetten dus in op preventie met als doel mensen een veiliger woonomgeving te bieden, minder uit te rukken, resp. een lagere schadelast te hebben. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen!
Het plaatsen van rookmelders kost natuurlijk geld, maar deze investering verdient zich ook weer terug. Door de lagere schadelast, waarvan de verwachting te berekenen is, zullen kosten van verzekeren en dubbele huisvesting substantieel afnemen. Benieuwd naar de rekenvoorbeelden voor uw corporatie of VvE? Neem dan contact met ons op

Kosten in de grip

Bij trajecten waarbij een groter aantal woningen projectmatig wordt voorzien van rookmelders komt meer kijken dan alleen het aanschaffen van de melders. Quality Creations heeft ruime ervaring met dergelijke trajecten. Deze kennis delen wij graag met u. Zo adviseren wij ook over plaatsing; dit zal het probleemloos functioneren van de melders op lange termijn ten goede komen. De kosten voor uw organisatie zullen hierdoor gedurende de levensduur laag blijven.
Zo verzorgen wij regelmatig trainingen voor vaklieden waar en hoe rookmelders te plaatsen.
Door de grotere volumes kunnen zeer interessante projectprijzen overeengekomen worden. Daarbij is maatwerk in logistiek en dienstverlening voor ieder project mogelijk.

Samen optrekken

Naast de lagere overall kosten zijn er natuurlijk meer redenen om te investeren in brandpreventie. Zo zien we landelijk aandacht van de brandweer op preventie in risico gebieden en kan er vaak samen op getrokken worden. Dit kan lopen tot aan trajecten waar in het kader van sociale cohesie met wijkraden samengewerkt wordt en uw bewoners vrijwillig een woningcheck kunnen aanvragen met als doel mensen bewust (brand-)veiliger te laten wonen.

Noodzaak

Met 7000 woningbranden, 700 gewonden en circa 50 doden per jaar in Nederland valt er nog winst te boeken. Overigens lijkt de toename van dodelijke slachtoffers met name bij (langer zelfstandig wonende) ouderen; ook uw bewoners dus zich door te zetten. Niet alleen een risico voor deze ouderen maar ook voor de mensen die direct om hen heen wonen. Het is dus noodzaak hier maatregelen voor te nemen.

Seniorenhuisvesting

Zoals hiervoor al aangegeven neemt het aantal slachtoffers onder langer thuiswonende senioren schrikbarend toe. Dit zal de komende jaren naar verwachting aanhouden. Fire Angel heeft een nieuwe oplossing beschikbaar voor complexen waar voorheen een brandmeldinstallatie geëist was. Nu kan daar per woning om bouwdeel eenvoudig een systeem aangebracht worden met gekoppelde rookmelders. Door een internet gateway kunnen meldingen worden doorgezonden naar een meld-/alarmcentrale die actie kan nemen. Het systeem is zelfs zelflerend; als een bewoners binnen ene bepaalde tijd eerdere (ongewenste) alarmen heeft gehad kan het ‘risicoprofiel’ van deze bewoner verhoogd worden. U kunt actie nemen voordat het te laat is. Kijk hier voor een grafische indruk van de mogelijkheden. De mogelijkheden van deze unieke oplossing met ‘huismelders’ nemen wij graag persoonlijk met u door. Vul voor meer informatie het contactformulier hiernaast in of bel gewoon direct met 015 369 3965.

Nieuw, vervangen of renoveren

Per project zult u geconfronteerd worden met de vraag of voldaan moet worden aan de NEN2555. In alle gevallen kunnen wij op maat een aanbieding maken. Daarbij zijn mooie varianten mogelijk waarbij de montage en installatiekosten tot een minimum beperkt blijven.
Tevens kunnen wij u van dienst zijn met het opstellen van besteksteksten.

Professionele merken

Wij voeren alleen A-merken, Fire Angel, BRK en First Alert. Allen afkomstig van de grootste fabrikant van rookmelders in Europa. Zo is de First Alert SA700LLE jaren de meest verkochte rookmelder in Nederland geweest. Een rol die langzaamaan overgenomen wordt door de Fire Angel ST620. Met name de thermoptek technologie van deze melder maakt dat de snelst mogelijk brandmelding wordt bereikt. Het moment waarop de kans voor uw bewoners om te kunnen vluchten nog het best is en de schade nog minimaal is.

After sales

Ook na de verkoop zijn wij u van dienst. Zo kunnen wij u een 0800 nummer aanbieden waar u desgewenst uw bewoners zelf hun vragen kunt laten stellen. Ook is een speciaal voor (de bewoners van) woningcorporaties geldende klantenservice per emial beschikbaar.

Benieuwd geworden?

Nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek en wij kijken graag samen met u wat voor u een passend traject is en in welke tijd uw investering in rookmelders zich terug verdient!