Menu

Beveiligingsbedrijven

De informatie die u hieronder aantreft geldt eigenlijk voor eenieder die rookmelders installeert. Of dat nu de technische dienst van een woningcorporatie is of een (brand-) beveiligingsbedrijf die meer wil dan brandblussers leveren. De mogelijkheden en de situaties die van toepassing zijn lopen ver uiteen. U vindt de belangrijkste punten op deze pagina.

NEN2555 conform bouwbesluit

In het bouwbesluit is vastgelegd dat in nieuw te bouwen woningen rookmelders aangebracht dienen te worden conform de NEN2555. Dit houdt onder andere in dat de rookmelders moeten worden geplaatst in de verkeerruimten en moeten zijn aangesloten op de 230V. De melders moeten onderling doorgekoppeld worden; als één melder in alarm komt moeten ze allemaal in alarm gaan.

Maximale veiligheid voor minimale kosten

Quality Creations heeft verschillende oplossingen voor deze vraag. Dit start met de alom bekende BRK 7010BE rookmelders die direct op de 230V aangesloten kunnen worden. Maar er kan ook een netwerk worden gemaakt met de Fire Angel producten. Hierin kunnen 230V gevoede al dan niet via Wisafe2 draadloos koppelbare rookmelders in een netwerk worden opgenomen met batterij gevoede melders. Voor u de mogelijkheid om u te onderscheiden van uw collega’s. Voor uw klant de mogelijkheid om tegen optimale kosten de maximale veiligheid in huis te hebben.

Natuurlijk kunt u van ons scherpe prijzen verwachten en snelle levertijden. Wij dagen u uit een offerte aanvraag te doen!
Bel voor meer informatie, een offerte of een afspraak of lees verder over onderstaande onderwerpen.

Als elektrotechnisch installateur komt u verschillende vraagstellingen tegen met betrekking tot rookmelders. In nieuwbouw woningen of in bestaande bouw. Vervanging of uitbreiding, steeds wilt u de beste oplossing aan uw klanten aanbieden. Wij helpen u graag met het maken van die beste aanbieding.

Hieronder treft u een aantal situaties aan waar wij u graag de verschillende mogelijkheden schetsen.

Over ons

Nieuw of vervangen

Als u een nieuwe installatie moet aanbrengen is het in veel gevallen nog steeds het meest interessant om bekabeling aan te brengen en hier bijvoorbeeld de BRK 7010BE op aan te sluiten. De 7010LBE, met een lithium batterij die voor 10 jaar wordt gegarandeerd, is natuurlijk ook een goede oplossing.
Bij een vervanging van een bestaande NEN2555 installatie, de eerste installaties dateren immers al weer van 2003, is het één op één vervangen van bestaande melders vaak het meest voor de hand liggend, alle installatie kosten zijn destijds immers al gemaakt.
Afhankelijk van de situatie kan het ook bij nieuwe installaties al interessant zijn te kijken naar 230V gevoede draadloos koppelbare rookmelders. We komen dan terecht bij de Fire Angel melders zoals de WSM-F-1EU, op de 230V aangesloten, 10 jaar back-up batterij, draadloos koppelbaar via het Wi-safe2 protocol. Deze producten voldoen vanzelfsprekend aan de NEN 2555.

Renovatie

beveiligingsbedrijvenBij een renovatie van woningen moeten er conform NEN 2555 rookmelders worden aangebracht. Ook in objecten die vanuit bouwkundig oogpunt als risicovol worden beschouwd wordt vaak in overleg met de brandweer gekozen om rookmelders conform NEN2555 aan te brengen.
Dit betekent nogal wat installatiewerk. Deze melders moeten immers op de 230V worden aangesloten en onderling verbonden zijn. In deze gevallen komen draadloos koppelbare rookmelders zoals de Fire Angel WSM-F-1EU, vrijwel altijd voordeliger uit. Er wordt immers fors bespaard op de aanleg van de bekabeling. Natuurlijk heeft de melder wel een 230V aansluiting nodig maar onderling is verder geen bekabeling nodig.
Als bij de renovatie de NEN2555 niet als eis wordt gesteld dan is de Fire Angel ST620 de meest ingezette rookmelder. Deze batterij gevoede rookmelder voorzien van een batterij die net als de melder zelf voor 10 jaar wordt gegarandeerd is dankzij het unieke Thermoptek principe de snelste melder in zijn soort. Lees meer hierover bij de melder zelf.

Uitbreiding

Heeft u te maken met een uitbreiding van een bestaande 230V installatie qua rookmelders dan biedt de Fire Angel reeks een prachtige mogelijkheid. De bestaande 230V melders kunnen één op één worden vervangen door een Fire Angel SM-F-1EU en daarna uitgebreid. Deze uitbreiding kan dan door één 230V melder te vervangen door een WSM-F-1EU (230V, draadloos koppelbaar) en daar deze zelfde draadloze melders op aan te sluiten. Dat maakt dus dat bestaande NEN 2555 installaties eenvoudig kunnen worden uitgebreid zonder noemenswaardige montagekosten, de nieuwe melders moeten wel een 230V aansluiting hebben maar verder geen onderlinge bedrade verbinding.
Zijn er ook nog wensen uit te breiden zonder dat deze uitbreiding aan de NEN 2555 voldoet (bijvoorbeeld melders op de slaapkamers) dan zijn de batterij gevoede draadloos koppelbare rookmelders, Fire Angel type WST630, ideaal. Door middel van het Wi-safe2 protocol kunnen deze immers eenvoudig worden gekoppeld met de 230V rookmelders. Tot 50 melders kunnen onderling draadloos worden gekoppeld.
Doordat de melders batterij gevoed zijn worden de installatie werkzaamheden tot een minimum beperkt; geen 230V meer nodig, geen bedrading, alleen inleren en ophangen. Ook naar de toekomst toe is deze melder onderhoudsvriendelijk; de batterij wordt voor 10 jaar gegarandeerd. Door het speciale wi-safe2 protocol worden verstoringen van buitenaf tot een absoluut minimum beperkt.

Batterij gevoede melders

Natuurlijk wordt niet in iedere situatie de NEN2555 als eis aangehouden. U komt ook projecten tegen waar u op kleine of op grote schaal gevraagd wordt batterij gevoede rookmelders te plaatsen.
Ook hier hebben we mooie oplossingen zoals de Fire Angel ST620 en de First Alert SA700LLE. Beide voorzien van een batterij die net als de melder zelf voor 10 jaar wordt gegarandeerd. Beide ook al in ruime aantallen ingezet in de Nederlandse markt.

Koolmonoxidemelders

Er is jaren gedacht dat het aantal slachtoffers ten gevolge van koolmonoxide zou afnemen in de gelijke tred met de afname van het aantal geisers/moederhaarden. Dat bleek niet te kloppen. In 2014 nam het aantal slachtoffers voor het eerst in jaren toe en was het aantal koolmonoxide slachtoffers ten gevolge van gesloten CV toestellen hoger dan van open gestookte gastoestellen.
Koolmonoxidemelders staan daarmee steeds meer in de belangstelling. Vooral de Fire Angel koolmonoxide melder type CO-9X10 (voorzien van een batterij die net als de melder zelf voor 10 jaar wordt gegarandeerd) wordt op grote schaal ingezet in de Nederlandse markt. Ook uw klanten hebben er mogelijk interesse in.
Natuurlijk zijn er ook CO melders die gekoppeld kunnen worden op het eerder genoemde draadloos koppelbare Wi-safe2 netwerk zoals de W2CO10X

Noodverlichting

Via Quality Creations kunt u noodverlichtingarmaturen van HBI Lighting (voorheen HBI Bisscheroux) kopen. Vrijwel het gehele portfolio van HBI Lighting werkt met LED’s die een laag verbruik combineren met een lange levensduur. De ledology armaturen zijn er vanzelfsprekend in verschillende uitvoeringen (nood, nood en continu) en designs. De serie 300 en dan specifiek de 3L0606C (wand, nood) en de 3L0606V (plafond, nood) zijn de hardlopers.
De armaturen van HBI Lighting kunnen zich qua kwaliteit meten met de A-merken terwijl de prijs aanzienlijk aantrekkelijker is.